KUNSTENS ARENA – EN VIKTIG STEMME

KRONIKK

Blant de større kunstmønstringene i Europa denne sommeren, har Documenta 14 i Kassel og Aten vært det store trekkplasteret. Her i Nord-Norge kan vi sole oss i glansen av at ikke mindre enn seks samiske kunstnere, fortrinnsvis bosatt i Finnmark har deltatt i den store kunstmønstringen som arrangeres hvert 5. år. 

Endelig et brudd på en langvarig diskurs om at kunstnere fra Nord-Norge er dårlig representert på de ledende internasjonale arenaer. Det er betydningsfullt hvilken tematiske vinklinger og verdenssyn kunsten deres avstedkommer. Noen mer identifiserbar i forhold til samisk kultur, men samtidig bærer de en universell stemme med henblikk på globale utfordringer.

Den nordnorske kunstscenen rommer et kunstnerisk mangfold med internasjonale perspektiv, i hovedsak avgrenset med tyngdepunkt i Tromsø, Kirkenes og Vågan i Lofoten. Sterk lokal og regional politisk forankring har befestet grunnen for at disse betydningsfulle arenaene har vokst frem.

Hver høst er det en sedvane at Norsk kunstårbok (N.K.) lanseres, hvor de har tatt pulsen på viktige utstillinger og arenaer. I årets rapport fra kunstlivet 2016 er et av fokusene lokale problemstillinger. Bodø er omtalt i en utvalgt gruppe av landets seks større byer. Anki Gerhardsen skriver her om hvordan den distriktspolitiske kulturpolitikk fra 1970-tallet har fungert negativt for kunstlivet i Nord-Norge. «Nord-Norge er en stor landsdel der alle vet at vi hører sammen... det er bare det at nord er så langt. Så stort og komplekst. Det pulserer intens i den ene av de to større byene. I den andre er det nesten ikke liv»

Fortellingen om Bodø fortsetter som et bakteppe til en glanset fortelling om Tromsø som har tatt grep og bygget seg kunstfaglig sterk, mens Bodø fremstår som et falmet maleri. Hun beskriver byen som en stillferdig stemme på den nordnorske kunstarenaen og befester at det på ingen måte er en kunsthall her. Bodø har Stormen…med et eget visningsrom for kunst. Det er bare det at det nesten aldri er kunst der inne. Det er riktig nok planer på gang, men i 2016 var det ikke penger til drift.»
I rapporten skriver Gerhardsen om den første Bodø Biennale (etablert av BAREDANS og SE KUNST) høsten 2016. Med mål om å fremme dansekunst og visuell kunst i Nordlands fylkeshovedstad. «Biennalen strakk seg over fire dager, og bød på ett rikholdig og spennende program…« Her viser hun spesielt til debatten Hva er premissene for å løfte kunstscenen i Bodø?  

Gerhardsen stiller selv spørsmålet hvor er egentlig kunstscenen Bodø? Hun ramser opp noen utstillinger og kunstprosjekter i 2016, Nordnorsken, og NordlandiArt (Kopi av kunst i byrom))og UpNorth (Internasjonal gatekunst). Men stiller spørsmål ved, hva annet har skjedd? Til sist oppfordrer hun til at noen må våge å ta rollen å si at 1970- årene er over, hvis Bodø skal ha noe mer å melde i 2017. 

Debatten under fjorårets Bodø Biennale satte fokus på en innovativ kunstscene i Bodø. Det var skarpe, kritiske og såre stemmer, men det har skapt en bølge av hendelser. Det har skjedd mye i kjølvannet av Bodø Biennale 2016. Vi ser en politisk vilje til å satse på kunstfeltet, økende samarbeidsklima, dialog og inkludering. Det er tilsatt en delstilling som kurator i Stormen Galleri, nyetablering av kunstnerstyrt arena NOUA, Bodø kunstforening er i gang med ny strategisk utvikling. Sist men ikke minst har Bodø kommune igangsatt sitt arbeid med en kunstplan, en ramme på 1,5 mill.

SE KUNST vil bidra til at Kunstarena Bodø skal få en tydelig stemme som skiller seg ut og skaper ringvirkninger i hele landsdelen, nasjonalt og internasjonalt.
Ved å være en pådriver av Bodø Biennale vil vi fortsette vårt bidrag til å bygge opp fagmiljøet og strukturer. Vi vil at byen skal være hjemmearena for kunstutøvelse og løft for nye og spennende kunstopplevelser for publikum. Hvor det skal skapes kunst som kan bidra i samfunnsdebatten og gi oss gode argumenter for hvordan vi skal dra felleskapet videre. Politikernes satsning på en strategisk handlingsplan for kunst i Bodø er banebrytende og skal legge til rette for hva byen må gjøre for kunstfeltet.

Det er i ferd med å skje store omveltninger på kunstfeltet. Med stormskritt er kunstbyen Bodø i ferd med å vokse seg sterk. Gerhardsen kritiske stemme om kunstlivet i Bodø må ikke få stå alene. Kunstlivet er en sentral faktor i byutviklingen, nå som Bodø skal søke å bli Europeisk kulturhovedstad og bli Ny smart by. Vi må fortsette å løfte i lag - Vi er alle med å påvirke det som er rundt oss.

Bodø 18. Oktober 2017

Eva Skotnes Vikjord
Se Kunst I Nord-Norge – SKINN  40 år
Etablert i 1976

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS