kunst + samfunn

Kronikk

Identitet er en aktuell tematikk på dagens kunstscene. Det popper opp overalt og er vår tids omdreiningspunkt.  Kunstnere tematiserer livets mange faseterte sider fra det personlige til det felles sosiale. Kunst skal berøre og åpne for refleksjon og gi oss ny innsikt og blikk på våre levde liv. Kunsten er en viktig bidragsyter og kan påvirke vår bevissthet i de valgene vi tar.

Soufflette, Carte Blanche. Foto: Helge Hansen


Bodø Biennale trådte fram i lyset for første gang høsten 2016 og satte spor. Det har gitt oss som arrangører god grunn til å kunne ønske velkommen til ny biennale kommende dager.

Festivalens tverrfaglige form med oppmerksomhet på dansekunst og visuell kunst er unik i sitt slag i Nordland. Vi gjør kunsten mer tilgjengelig ved å skape møter med folk i de by-rommene de beveger seg i hverdagen. I tradisjonelle og utradisjonelle scene- og visningsrom skal kunstopplevelser overraske, berike og fremme refleksjoner.

I biennaleprogrammet er fokuset på høy kunstnerisk kvalitet rettet mot en stor publikumsbredde. Det omfatter forestillinger hvor to kunstfelt smelter sammen, men også rene danseforestillinger og kunstutstillinger.

Stormen konserthus fylles med danseforestillinger og vi får blant annet oppleve Norges nasjonale kompani for samtidsdans- Carte Blanche, denne gangen under tittelen Soufflette. I forestillingen drar danserne oss med på en reise der menneskets kraft, alene og i fellesskap, utfordres.

Hus forbi er en mystisk og leken danseforestilling om å dele rom. Om hvordan det vi ser, hører og opplever står i forhold til det vi ikke får med oss og hvordan vi selv fyller inn mellomrommene mellom dem. Her inviteres publikums forestillingsevne til å bevege seg til den andre siden av det åpenbare.

Årets tematikk reflekteres på ulikt vis i danseforestillingene, hvor identitet ses i sammenheng med fellesskap og omgivelsenes påvirkning. Dansens kroppslige uttrykk har en særegen kraft i dialog med publikum, hvor det personlige får et større universelt perspektiv.

I årets program tematiserer vi by-identitet, by- og stedsutvikling og kunstens rolle i samfunnet. Det er en tematikk som har internasjonal relevans, men vi setter den i lokalt og regionalt perspektiv. Byens identitet og fremtidige retning er undersøkt fra kunstneriske ståsted i flere programposter. Hvor fokus på Bodøs identitet er gitt nye dimensjoner sett ut fra flere kunstnere.

Årets tematikk har blitt utforsket i vårt tverrkunstneriske bestillingsverk CAPRICE av dansekunstner og koreograf Maria K. Landmark fra Alta og visuell kunstner Aleksander Johan Andreassen fra Bodø. De har jobbet sammen med prosjektet siden høsten 2017. I intervensjonen CAPRICE jobber kunstnerne med Bodøs eksplosive byutvikling som tematisk bakteppe. Den siste måneden har verket tatt rom i Tjærandsengården på torget. Sammen med to dansere tar de i bruk Bodøs gater og et butikklokale for å gjøre en kunstnerisk utforskning av hva den storstilte ekspansjonen kan bety for Bodø. Gjennom hele biennalen vil de dukke opp overraskende i tillegg til annonserte tidspunkt.

I sjøkanten i Breivika får vi oppleve den stedsspesifikke utendørsforestillingen DIORAMA. Performancen tilnærmer seg et gitt landskap og blir en del av utsikten der koreografen Fiksdal endrer forsiktig publikums opplevelse av det de ser.

En annen tilnærming til Bodøs stedsidentitet ser vi hos kunstnerne Karin Blomgren og Irene Nordli i biennaleutstillingen. Med nærmere blikk på Bodø har de laget verk med referanse enten til byens historie, nåtid eller dens fremtidige utvikling.  Nordli og Blomgren har en felles fordypning i leire som materiale og har begge brukt lokal blåleire i enkelte verk. Nordli ser nærmere på havet som nabo og ressurs og Blomgren på Bodø som transport «hub». Kunst kan være en viktig bidragsyter for at et steds identitet ikke skal forsvinne i beslutningsprosesser.

Den amerikanske kunstneren Spencer Tunick har på sin måte satt byen vår i et nytt perspektiv i sin utforskning av Bodø som sted og byens identitet. Iscenesettelse av nakne mennesker i bestemte byrom og naturlandskap valgt av kunstneren har engasjert befolkningen og skapt stor oppmerksomhet og reaksjoner. Et engasjement og en debatt som har stor verdi i seg selv og som åpner opp for nye dimensjoner i forståelsen av hva kunst kan være. Det bringer vårt fokus videre over til kunstens samfunnsmessige rolle. Har vi bruk for kunstnerisk kompetanse og skal kunsten ha et samfunnsansvar? 

Bodø 03. september 2018

Bodø Biennale teamet
Iselin Aamot Borgan
Kari Skotnes Vikjord
Elise Cosme Hoedemakers
Eva Skotnes Vikjord

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS