Adresseregistrering

Se Kunst i Nord-Norges medlemmer skal hvert år sende inn oppdatering av kontaktinformasjon for ansatte/tillitsvalgte i de repektive styrer og eventuelt utvalg. Det er viktig at adresselisten er oppdatert til enhver tid slik at vi når frem til alle aktuelle personer med informasjon, SeKunstMagasin og nyhetsbrev.

Før opp all kontaktinfo til alle
kontaktpersoner og styremedlemmer som registreres.
Både telefon/mobil, mail og postadresse.

Vi har behov for kontakt både på telefon, e-post og post.

Skjemaet fylles ut og oversendes Se Kunst via nettsiden.


GENERELT

Tittel:
Organisasjonsnummer:
Telefon:
E-postadresse:
Postadresse:
Postnummer/Sted:
Besøksadresse:
Postnummer/Sted2:
Hjemmesideadresse:
Intendant / Kontaktperson:
Navn (Intendant):
Mobil (Intendant):
E-postadresse (Intendant):
Adresse (Intendant):
Postnummer/sted (Intendant):
Styreleder / Adm leder:
Navn (Styreleder/ adm leder):
Mobil (Styreleder/ adm leder):
E-postadresse (Styreleder/ adm leder):
Adresse (Styreleder/ adm leder):
Postnummer/sted (Styreleder/ adm leder):
Sekretær:
Navn (Sekretær):
Mobil (Sekretær):
E-postadresse (Sekretær):
Adresse (Sekretær):
Postnummer/sted (Sekretær):
Verv:
Navn på Verv (Verv1):
Navn (Verv1):
Mobil (Verv1):
E-postadresse (Verv1):
Adresse (Verv1):
Postnummer/sted (Verv1):
Verv2:
Navn på Verv (Verv2):
Navn (Verv2):
Mobil (Verv2):
E-postadresse (Verv2):
Adresse (Verv2):
Postnummer/sted (Verv2):
Verv3:
Navn på Verv (Verv3):
Navn (Verv3):
Mobil (Verv3):
E-postadresse (Verv3):
Adresse (Verv3):
Postnummer/sted (Verv3):
Verv4:
Navn på Verv (Verv4):
Navn (Verv4):
Mobil (Verv4):
E-postadresse (Verv4):
Postnummer/sted (Verv4):
Adresse (Verv4):
Verv5:
Navn på Verv (Verv5):
Navn (Verv5):
Mobil (Verv5):
E-postadresse (Verv5):
Adresse (Verv5):
Postnummer/sted (Verv5):

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS