Tilbake til utstillingsarkiv  | Tekstil som kunstnerisk uttrykk |

 SKINN utstillingsturnè 1991 -1992

 

Nordnorsk tekstilkunst 1991

av Sigurd Stenersen, styreleder i SKINN

Det er en sentral oppgave for SKINN å arbeide for synliggjøring av nordnorsk kunst - primært i landsdelen, men også utover disse geografiske rammene når mulighet gis.

Ideen til en stor nordnorsk tekstilmønstring kom fram på SKINNs 10-årsjubileum i Alta i 1986. Forslaget ble møtt med entusiasme av jubileumsdeltakerne, selv om det så nærmest umulig ut å få en slik utstilling inn under SKINNs ordinære virksomhet.

Av de nordnorske tekstilkunstnerne arbeider flere i store og ofte flerdimensjonale format. Dette gjør det vanskelig å presentere deres arbeider i våre vanlige vandreutstillinger. Disse bør være lette å transportere og forholdsvis enkle å stille ut.

Denne utstillingen er et stort og tungt prosjekt som er kommet i tillegg til SKINNs ordinære arbeid. Derfor er det en spennende utfordring også for organisasjonen. Der er første gang SKINN tar et slikt løft. På grunn av utstillingens store format er det bare et utstillingssted i hvert av de nordnorske fylkene som kan ta den imot. Vi er derfor særlig glad for at vi har fått mulighet til å vise den også utenfor landsdelen. Utstillingen når da et større publikum, og det er et stort skritt på veien til å gjøre nordnorske kunstnere bedre kjent i resten av landet.

Vi har her prøvd å vise noe av uttrykksbredden og har ønsket å presentere kvalitetsnivået innenfor tekstilkunst i nord. Dette har hatt som forutsetning et nært samarbeid med de regionale kunstnerorganisasjonene.

Utstillingen er kommet i stand takket være økonomisk støtte fra Norsk Kulturråd, enkeltmenneskers store stå-på evne, SKINNs mikroadministrasjon sitt forbløffende talent for å mestre de umulige arbeidsbyrder, og ikke minst utstillerne som skal berømmes for tålmodighet og vilje til samarbeid.

Vi ønsker å kunne presentere utstillingen med en god katalog. Dette håper vi å ha fått til takket være økonomisk tilskudd fra Nordnorsk Kulturråd, Nordland og Finnmark Fylkeskommuner, Tromsø Kunstforening og faglig ekspertise fra Randi Lium.

Vel møtt til "Nordnorsk Tekstilkunst"

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS