Det er i Nord- Norge det skjer!

 I et møte med Norsk Kulturråd nå nylig, falt uttalelsen: " - det er i Nord-Norge det skjer. Vi legger merke til at det på kunstscenen i Nord-Norge skjer enormt mye for tiden.”
Ja, og det er virkelig sant. Innenfor alle kunstsjangre, ulike kunstinstitusjoner og andre kunstaktører er det en stor aktivitet, og trøkk på produksjoner, visninger, samarbeidsprosjekter, internasjonale kontakter – og store nye planer og visjoner på kunstens vegne.
Interessante kunstprosjekter og visninger dukker opp ”over alt”. Som Street art prosjektet i Vardø i sommer, i regi av Nordnorsk kunstnersenter.

Styrken til den nordnorske kunstscenen er variasjon og antall aktører som samlet sett innehar enormt mye kompetanse. Det er dyktige fagpersoner, dyktige kunstnere innafor ulike kunstsjangre - og guts til å tenke grensesprengende og nytt.

 Vi har i tiår bygget opp kompetanse, bygget relasjoner, sørget for at kunstproduksjoner har dukket opp innenfor tradisjonelle visningsarenaer, i uterom og i mer utradisjonelle varianter. Og dette skjer mest i kraft av våre egne institusjoner, kunstaktører og kunstnere selv. Landsdelen ”leverer” kunst på et høyt nivå og det blir lagt merke til.

Mulighetene til kunstlivet i Nord-Norge ligger også i at alle aktørene sammen utvikler gode plattformer for samarbeid, kunstproduksjoner og visninger. Og vi lykkes godt når vi samarbeider! Se Kunst i Nord-Norge viser til samarbeid med Pikene på Broen –i forbindelse med turnè av utstillingen GIERDU til Russland i april i år. Hvor Pikene med sin kompetanse på Russlandssamarbeid sørget for profesjonell tilrettelegging og gjennomføring av arrangement. Vi har fokus på at uvikling av hver enkelt institusjon, også gir muligheter utvikling av faglig samarbeid.

Jeg håper Kunstnett Nord-Norge som samarbeidsforum kan finne sin form og bidra til nettopp dette. Landsdelen er så sammensatt og stor geografisk at vi trenger alle og en som bidrar til produksjon og visning av kunst.

Jeg håper vi i Statsbudsjettet kan få en styrking av budsjettene til Se Kunst og andre kunstinstitusjonene i landsdelen, slik at det ligger til aktørene i den nordnorske kunstarena selv å definere hvilke kunstproduksjoner som er interessante.

Alle er tjent med større forutsigbarhet i kunstproduksjonen - de som produserer ny kunst, de som har et landsdelsdekkende ansvar for historisk kunst, små og store kunstforeninger, kunstnere – listen er lang. Og for hver en ny krone som tilfaller landsdelen skal vi juble. Det betyr enda mer kunst ut til folket.

Det er også i alles interesse å styrke det sentrale leddet – visningsstedene, og gjøre disse bedre rustet til å formidle og ta imot kunstutstillinger og prosjekter.  At departementet også ser behovet for å styrke kunstformidlingen i Nord-Norge spesielt har gitt oss store forhåpninger til å realisere en arrangørstøtte allerede i neste års statsbudsjett. 

Dette håper jeg et samlet kunstfaglig miljø, i alle herlige varianter, kan spille inn til sentrale styresmakter frem mot neste statsbudsjett. En styrking av Norsk Kulturråds budsjetter er avgjørende for å få styrket satsingen på visuell kunst som regjeringa nettopp ga ut en oppløftende melding om.

En optimistisk hilsen på kunstens vegne:

Trine Noodt
Styreleder, Se Kunst i Nord-Norge

Trine Noodt styreleder i SKINN - Se Kunst i Nord-Norge

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS