Seminar | Dette er kunst - foredrag om nordnorsk kunsthistorie ved professor Gunnar Danbolt. Foto Amalie Selvik
 

Medlemskap i Se Kunst i nord-norge

Medlemmer i Se Kunst i Nord-Norge er kunstformidlingsledd/aktører som arbeider på ideelt og profesjonelt grunnlag. Godkjent medlemskap skal følges av kontraktformular. 

Rådgivning og veiledning i forhold til kunstformidling                 
Se Kunst i Nord-Norge arbeider spesifikt med  informasjon om kunst og kunstformidling rettet mot medlemsnettverket. Se Kunst i Nord-Norge gir råd og veiledning , både i forhold til praktiske problemstillinger, drift, søknader  og annet arbeid innenfor kunstformidling.

Seminar/kurs
Se Kunst i Nord-Norge arbeider med kompetanseheving innenfor kunstformidlingsfeltet gjennom praktiske og teoretiske kurs og seminar: 
• Fagseminar med kunstfaglig tema arrangeres årlig i forbindelse med årsmøtet.
• Introduksjonskurs for kunstformidlere arrangeres tilknyttet Se Kunst i Nord-Norges utstillingsturneer.
• Arrangørkurs  i utstillingsteknikk og galleridrift.

SeKunstMagasin
SeKunstMagasin er en informasjonskanal for kunst og kunstformidling i landsdelen, og gis ut 4 ganger i året. Det er et gratis abonnementsblad, hvor medlemmer kan profilere  utstillinger  og formidlingsaktivitet. Bladet har et opplag på 1900 og blir distribuert i vårt nettverk av medlemmer; privatpersoner, kunst- og kulturinstitusjoner,  offentlige instanser og politikere, sentralt og regionalt i hele Norge.

Tilbud om utstillingsturnéer
Se Kunst i Nord-Norge produserer utstillinger  for turné i et nettverk med stor variasjon i visningsforholdene.
Utstillingstilbudet varierer mellom små og store produksjoner med breddeperspektiv på sjanger og tematikk. Arrangører som er medlemmer mottar utstillinger kostnadsfritt, men har ansvaret for mottak/forsendelse og visning av utstillingen lokalt. Utstillingstilbudet varierer mellom 1- 3 utstillinger pr. år.

Se Kunst i Nord-Norge produserer egne utstillinger for turné.
Se Kunst i Nord-Norge koordinerer produksjoner fra Nasjonalmuseet for design, arkitekttur og design i landsdelen.
Se Kunst i Nord-Norge produserer samarbeidsprosjekter med andre utstillingsprodusenter.

Utstillingsturné inkluderer:
• Monteringsveiledning
• Forsikring
• Frakt
• Kurs for formidlere/formidlingsopplegg
• Lærerveiledning
• Informasjonsmateriell
• Arrangørkurs
• Pressemelding/invitasjon

Medlemskontingenten kr 1 500,- pr. år.

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS