BROSJYRE    |    TURNEPLAN    |    LÆRERVEILEDNING

Victor Lind, Contemporary Memory

Nasjonalmuseets vandreutstilling Contemporary Memory av den anerkjente kunstneren Victor Lind. Utstillingen består av videoinstallasjonene «Alt for Norge» laget i 2002 og «Oslo by Night - The Stars» fra 2006.

Tittelen på utstillingen, Contemporary Memory, refererer til en større serie med verk av Victor Lind, som tar for seg aksjonen mot de norske jødene i 1942. Det vi her møter er ikke bare et minnesmerke over fortidens begivenheter, men også en advarsel om nåtidsaktuelle problemstillinger knyttet til migrasjon, fremmedfrykt, rasisme og folkemord.

Victor Lind regnes for å være den norske kunstneren som mest konsekvent har opprettholdt 1970-tallets samfunnsengasjerte budskap. Gjennomgangstemaet i hans kunst har vært maktmisbruk og overgrep mot enkeltindividet.

Utstillingen er produsert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, og turneres i Nord-Norge 2009 til 2010 i regi av SKINN Se Kunst i Nord-Norge.
KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS