Organisasjonen

Se Kunst i Nord-Norge er en landsdelsinstitusjon for kunstformidling.

• SKINN er organisert som en frivillig medlemsorganisasjon hvor årsmøtet er det høyeste organ.
• SKINNs medlemmer er kunstforeninger og andre organisasjoner og organer som på tilsvarende
   måte driver kunstformidling i landsdelen. 
• SKINN styre har tre representanter, en fra hvert av fylkene Nordland, Troms og Finnmark.
   Styret leder mellom årsmøtene.
• SKINN har en administrasjon med tre fast ansatte og kontorsted i Bodø.
• SKINNs arrangørnettverk er lokale visningssteder representert gjennom medlemsnettverket.

Visjon
SKINN skal formidle god samtidskunst til folk i Nord-Norge,
for å skape refleksjon, og gi opplevelse og økt livskvalitet.

Formålsparagraf
Å organisere og fremme kunstformidlingsarbeidet i landsdelen.

Delmål
• SKINN skal bidra til at Nord-Norge som kunstarena får et rikere tilbud til visuell kunstopplevelse for hele befolkningen.
• SKINN skal lede an til publikumsutvikling
• SKINN skal øke kompetansen om kunst og kunstformidling i arrangør og formidlingsnettverket
• SKINN skal være en informasjonskanal for kunst og kunstformidlingen i landsdelen
   for å  medvirke til
økt interesse og debatt om kunst.
• SKINN skal være en drivkraft i formidlingsnettverket i Nord‐Norge og bygge nettverk for samarbeid regionalt,
   nasjonalt og i nordområdene.

• SKINN skal utvikle felles arenaer for alle aktører på kunstfeltet i landsdelen.
• SKINN skal bidra til at offentlige myndigheter påtar seg større ansvar for kunstformidlingen i landsdelen

 

KREDITTVERDIGHET
Vi er ratet av Bisnode, Dun & Bradstreet, til beste kredittverdighet og vi er en trygg aktør å gjøre handel med. Bisnode Credit, landets største kredittopplysningsbyrå 
går god for oss.


KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS