Den kulturelle skolesekken 
- eneste veien til et bredt publikum?

SKINNBLAD NR 02-3011

SKINN – Se kunst i Nord-Norges visjon er å bringe kvalitetskunst ut til den nordnorske befolkningen for å gi opplevelse og skape refleksjon.

I de 35 årene som SKINN har eksistert har vi produsert og turnert visuelle kunstprosjekter ut i landsdelen gjennom et stort arrangørnettverk. Barn og unge har vært en sentral målgruppe. Helt siden midten av 90-tallet har SKINNs  produksjoner  inkludert tilrettelagt formidlingsopplegg for skolebarn, i henhold til gjeldende skoleplaner. Vi har vektlagt å etablere et nettverk av profesjonelle formidlere som kurses spesielt for hvert enkelt prosjekt som skal sendes ut i de tre nordlige fylkene. Tilbudet har vært profesjonelt, variert og aktuelt i forhold til tema og sjangre innen bildekunstområdet. Tilbakemeldingene har vært gode.                 

Å produsere prosjektbaserte utstillinger for turné er  ressurskrevende, og ofte går det et par år fra prosjektidé til produksjonen er klar.

Etter at Den Kulturelle Skolesekken (DKS) ble vedtatt for ni år siden var det naturlig å tilpasse tilbudet til barn og unge gjennom å tilby våre utstillingsprosjekter til DKS. SKINNs formidlingsopplegg til barn og unge finansieres helt gjennom salg av produksjoner til DKS og er eneste mulighet for å kunne tilby formidling til denne gruppen. Innkjøp av DKS avgjøres først etter at produksjonene er ferdig turnélagt og forhåndsavtaler er inngått med formidlere. DKS plukker fritt fra formidlingstilbud de mottar fra ulike produsenter.  De foretar en fordeling av tilbudene ut i kommunene som avgjør i hvor stor utstrekning det enkelte tilbudet benyttes. Blir en SKINN produksjon ikke innkjøpt finnes ingen andre økonomiske midler til formidling, og DKS legger slik sett rammer for hvor stort antall barn og unge som får mulighet til å ta del i de ulike formidlingstilbudene.

Nordland er det fylket som har flest visningssteder og den største skolesekken. DKS Nordland organiserer formidlingen fullt ut til skolene gjennom sin egen koordinator, med unntak av produksjoner som tilbys fra SKINN. I hjemfylket må SKINN derfor bruke egne ressurser for å organisere og tilrettelegge for skoleklassenes besøk hos den lokale arrangør, noe som er et tidkrevende logistikkarbeid. I fokuset på for-midling til barn og unge er vår erfaring at kapasiteten ikke er tilstrekkelig for å nå ut til det generelle publikum.  

Vi opplever å bruke mye ressurser på planlegging og tilrettelegging for deretter noen ganger å se at tilbudet vårt blir valgt bort eller bare blir vist til et fåtall skoleklasser. Dette medfører at besøkstallene blir lavere enkelte steder enn ønsket og mye mindre enn hva vi opplevde før etableringen av Den kulturelle skolesekken.

Å bygge kulturell kompetanse er en viktig jobb for å nå fram til publikum med kunsten. Vår målsetting er at våre tilbud skal komme fram til et bredest mulig lag av befolkningen i landsdelen.  Vi stiller derfor spørsmål ved om det i framtiden vil være viktigere å rette våre tilbud til befolkningen som helhet, i stedet for i så høy grad mot DKS-systemet.

Det er en diskusjon om veien å gå for å nå målet - å nå ut til flest mulig, 

for å skape interesse, opplevelse og refleksjon for visuell kunst.

 God sommer!

 Wenche Stenvoll, styreleder SKINN – Se Kunst I Nord-Norge

Wenche Stenvoll, styreleder SKINN

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS