NYTT KRUTT I PRODUKSJON!

Se Kunst i Nord-Norges hovedstrategi er å styrke Arenanettverket gjennom å videreføre og utvikle rollen som nettverksbasert landsdelsdekkende formidlingsinstitusjon, med et sterkt turnéapparat. Arenautvikling har hovedfokus i tråd med vårt oppdrag i Strategi for Visuell kunst i Nord-Norge, vedtatt i 2011. Det er mange sammenfallende intensjoner i Strategi for visuell kunst for Nord-Norge og Meld. St. 23 Visuell kunst. 

Arenaoppdrag, kunstscenen Nord-Norge, AVTRYKK, er et pionérprosjekt som skal bidra til kunstneriske oppdrag for unge nyutdannede kunstnere, arenautvikling, kompetanseutvikling, økt tilbud til samtidskunst og ulike kunstneriske praksiser, samt publikumsutvikling. 

 Se Kunst i Nord Norge ønsker å være en aktiv tilrettelegger for nye kunstnere og kunstuttrykk. Vi har i samarbeid med Kunstakademiet i Tromsø initiert et pionérprosjekt, som skal bringe samtidskunst av nyutdannede kunstnere fra Kunstakademiet ut på den nordnorske kunstscenen. Dette vil være en unik mulighet for nyutdannede kunstnere til å få vist kunsten sin, og for arenanettverket å ta imot og samarbeide med nye, unge kunstnere.

Kunstakademiet i Tromsø har siden det åpnet høstet 2007, etablert et viktig og vitalt fagmiljø med unge, kreative og forskende kunststudenter. Akademiets tilstedeværelse er en positiv drivkraft i utviklingen av kunstlivet i Nord-Norge, og er med på å sette Nord-Norge på den nasjonale kunstarena. 

Prosjektet AVTRYKK skal skje i de tre nordligste fylkene i samme tidsrom ved tre parallelle kunstprosjekt. Kunstnerne fra akademiet vil få muligheten til å utvikle sitt kunstprosjekt på visningsarenaene som blir tildelt rollen som produksjonsbase. Etter endt turne skal prosjektet avsluttes med en felles visning, og det jobbes også med muligheten for videre turnévirksomhet i nordområdene.

I kraft av prosjekttilskudd på nærmere kr. 800 000 fra Norsk Kulturråd, Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge og Nordland Fylkeskommune legges premissene for at prosjektet kan gjennomføres. Om det kan realiseres i sin helhet iht. til prosjektets intensjon avhenger av tilsagn av gjenstående prosjektmidler.

 Intensjonen er at pionérprosjektet skal videreføres i en rullerende programmering i SKINNs faste drift. Det er i tråd med Meld.st.23 Visuell kunst. kap.13.s.122, hvor det heter at: ”departementet vil i neste års budsjett prioritere å styrke institusjoner med statsstøtte, som i dag må søke Norsk Kulturråd om prosjektstøtte til faglig aktivitetsprogram, som for eksempel utstillingsproduksjon, samarbeidsprosjekter og formidlingstiltak”. SKINN er en av disse institusjonene og har forventning til en statlig prioritering for 2014.

De politiske dokumentene som nevnt ovenfor fremmer en ny æra for visuell kunst i Norge. Her slås det blant annet fast at det er behov for å styrke kunstformidlingen i Nord-Norge spesielt og at det avhenger av sterke formidlingsinstitusjoner. Se Kunst i Nord-Norge vil med økt grunnbevilgning kunne styrke virksomheten gjennom forutsigbarhet i finansiering av produksjon av vandreutstillinger og kompetansetiltak. 

Et hovedmål er å gjøre ny samtidskunst og morgendagens kunstnavn kjent i landsdelen, og samtidig legge til rette for at nye kunstnere finner det interessant å etablere seg i Nord Norge.

Trine Noodt
Styreleder, Se Kunst i Nord-Norge

Trine Noodt styreleder i SKINN - Se Kunst i Nord-Norge

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS