Kunstopplevelse

En kunstrunde i hovedstaden med utstillingene Melgaard + Munch, Ny Norsk Abstraksjon og Krigens skygge på programmet, setter kunstformidling i perspektiv. Runden bød på berikende kunstopplevelser med nye innsikter, i et stort historisk spenn. Munch Museet, Astrup Fearnley og Kunstnernes Hus har lagt alt til rette for at god kommunikasjon mellom kunsten og publikum skal finne sted, for å skape en god kunstopplevelse.

Dessverre er dette bildet ikke identisk med forholdene i det ganske land. I Nord-Norge søker man å nå ut til flest mulig av befolkningen gjennom vandreutstillinger. Det er en godt forankret tradisjon som begynte med Den Nordnorske kunstutstilling for snart 70 år siden. I dag i en ny tid, er det på tide med å stille spørsmål ved hvordan vi skal nå ut til et bredere publikum og hvordan skal vi skape økt interesse for kunst? Presset på det lokale formidlingsapparatet øker med forventninger fra mange produsenter om en kapasitet som ikke eksisterer. Det har dukket opp mange aktører som ønsker å tilby sine vandreutstillinger og medfølgende formidlingsopplegg ut i distriktene i Nord-Norge. I tillegg til Se Kunst i Nord-Norge, har vi Nasjonalmuseet, Norske Kunstforeninger, Nordnorsk Kunstmuseum, og andre aktører som Atelier Nord med sitt prosjekt Vis Videokunst?
Bærekraften i det lokale formidlingsapparatet er nærmest en illusjon.

Det finnes ikke ressurser til å ivareta de nødvendige kjernefunksjonene, som omhandler produsentkompetanse innbefattet programmering av utstillinger, tekstmateriale, plakat, kataloger, monteringskompetanse, kvalifiserte omvisere/formidlere, til å utvikle konteksten kunsten presenteres i, driften av kunstarenaen, hvordan man møter og kommuniserer med publikum. Dette som er helt avgjørende for selve kjernen for kunstopplevelsen, møte mellom kunsten og publikum.

Det er problematisk at kunstfeltet selv fremmer formidlings begrepet i avgrenset betydning, til leddet mellom kunstverket og publikum. Vi definerer herunder først og fremst formidlerens oppgave og slik blir ofte de øvrige kjernefunksjonene oversett.  Med det bidrar vi til at formidlingsapparatet kompleksitet kommer lite til syne. Et funksjonelt visningsrom og forutsigbart driftsgrunnlag er en forutsetning for presentasjon og formidling av profesjonelle kunstneriske produksjoner. Dette komplementert med faglig kompetanse er sentrale elementer i et lokalsamfunns formidlingsarena for visuell kunst.  Vandreutstillinger i seg selv er ikke redskap nok for å skape interesse og nå ut til et bredere publikum.

Satt på spissen kan vandreutstillinger bli en hvilepute og forringe muligheten for lokale produksjoner. Det er betimelig å stille spørsmålet hvorfor ikke det lokale formidlingsapparatet (av kunstforeninger og andre tilsvarende aktører) har fått nødvendig legitimitet?  Det visuelle kunstfeltet er stebarn i de statlige kulturbudsjettene, ved svakest realvekst.

Kunstformidlingen skal fremme kunstens samfunnsmessige betydning ved å sette samtiden i perspektiv. Slik kan kunst som eget språk få en mer betydningsfull og fremtredende rolle i samfunnsdebatten. Det lokale formidlingsapparatet må være godt rustet i sitt arbeid for å sette kunstverk inn i en interessant sammenheng, som vekker interesse hos et bredere publikum. Slik at kunstopplevelsen blir mer opplevelsesrikt og innsiktsrikt.  Da først bidrar vi til å ta kunstens rolle på alvor.

 

Bodø 09. mars 2015

Eva Skotnes Vikjord Daglig leder i Se Kunst i Nord-Norge

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS