SKINN arbeidsutvalg 1978
SKINNs arbeidsutvalg 1978. Fra venstre Sigurd Stenersen, Harstad, Unn Nedland Ertkjerne (SKINNs første daglige leder) og Leif Roar Hofftaniske, Vadsø.

Historikk

SKINN - Samorganisasjonen for Kunstformidling i Nord-Norge ble opprettet i 1976 som en paraplyorganisasjon for kunstformidlingsnettverket i Nord-Norge. Navnet ble endret i 2010 til Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST), for å fremstå mer tidsriktig , og for å bli tydeligere på hva SE KUNST jobber med.

SE KUNST er tuftet på norsk kulturpolitikk om å nå ut til flest mulig av befolkningen.  Det kommer også til uttrykk gjennom at medlemsnettverket er sammensatt av frivillige kunstforeninger og offentlige instanser.  I etableringsfasen var det 15 kunstforeninger i Nord-Norge. Flesteparten av disse er fortsatt aktive og utgjør en sentral kjerne av SE KUNSTs over 50 medlemmer.

SE KUNST er i dag en kunstformidlingsinstitusjon som representerer en nettverksbasert organisasjonsstruktur, med et geografisk nedslagsfelt som dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

SE KUNSTs formål er å organisere og fremme kunstformidling i landsdelen og ivaretar formålet gjennom følgende virksomhetsområder:
1. Utstillingsproduksjon og turné - 2. Formidling - 3. Kunnskap og kompetanse - 4. Kommunikasjon - 5. Nettverk og 6. Kunst og kulturpolitikk

SE KUNST er samarbeidspartner med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design for koordinering og formidling av deres utstillingsproduksjoner i Nord-Norge.

SE KUNST var frem til 2018 innlemmet i Den nordnorske kulturavtalen og driften er basert på stat og fylkestilskudd.

Les mere historikk her

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS