Produsenter med landsdelsansvar i Nord-Norge

Nord-Norge har flere utstillingsprodusenter på kunstfeltet med landsdelsdekkende ansvar og er spredt i et stort geografisk område. Rollene og funksjonene representerer ulik spisskompetanse som ivaretar kjerneoppgaven i de respektive virksomhetene. Det spenner fra spesialkompetanse på historisk kunst, samlinger, samtidskunst, internasjonal kunst, , kunst av samiske kunstnere, kunst av nord-norske kunstnere, landsdelsutstillinger, stasjonære utstillinger ,turnè og formidling i nettverk og  formidling på skolearenaer.

I tillegg til de nord-norske aktørene har Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i sitt landsdekkende oppdrag ansvar for å tilby utstillingsturneer  i Nord-Norge.

Den Nordnorske Kunstutstilling, Bodø
Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø
Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær
Pikene på broen, Kirkenes
RiddorDuottarMuseat, Karasjok
Samisk Kunstnersenter, Karasjok
Se Kunst i Nord-Norge, Bodø

Produsentkart Se Kunst i Nord-Norge

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS