SeKunstMagasin er en tidsskrift for kunst og kunstformidling i Nord-Norge, og gis ut 4 ganger i året. I magasinet vil du finne faglige artikler og kunstkritikk, omtale av utstillinger, intervjuer med viktige aktører på kunstarenaen, og omtale av små og store aktiviteter i hele landsdelen.

SeKunstMagasin er et gratis abonnementsmagasin.

Nettverket av bidragsytere er arenaene i Nord-Norge som består av profesjonelle og ideelle aktører i kunstfeltet, samt kunstfaglige artikkelforfattere.
Redaksjonelt stoff vurderes av redaktør som er faglig ansvarlig for magasinets innhold og profil. Magasinets redaksjonelle profil står fri, og kommersielt uavhengig.

Bladet distribueres i vårt nettverk av medlemmer; privatpersoner, kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner, offentlige instanser og politikere, sentralt og regionalt i hele Norge.

Utgiver: Se Kunst i Nord-Norge
Opplag: 1800 | ISSN 1893-9791 (trykt utgave), ISSN 1893-9805 (online)

Redaktør: Eva Skotnes Vikjord

TIPS:
Send oss stoff/tips om aktuelle saker 
– kort og godt det som rører seg på kunstfronten hos dere!
Vi mottar både kortere og lengre tekster/notiser, og bilder som illustrerer.
Tekst og billedmateriell sendes til oss på e-post: magasin@sekunst.no

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS