Mere kunst til folk flest i Nord-Norge!

SKINNBLAD NR 01-3011

SKINN - Se Kunst i Nord-Norge ønsker mere kunst til folk flest i landsdelen, og når disse linjer skrives har vi diskutert og levert uttalelser til to offentlige utredninger: Innspill til den kommende stortingsmeldingen om det visuelle kunstfeltet i Norge, og høringsutkastet som de nordnorske fylkeskommunene har utarbeidet for en strategisk plan for å styrke det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge.

Noen av de foreslåtte satsninger for Nord-Norge dreier seg om styrking av kunstnernes kår. Dette er noe SKINN absolutt støtter, men vi er særlig opptatt av selve formidlingen.

Kunstformidling er et omfattende felt som sørger for at kunstverket kommer fra kunstneren og ut til publikum. Veien mellom kunstverket og publikum omfattes av ulike roller og oppgaver. Den delen av kunstformidlingsvirksomheten som foregår utenfor kunstmuseene er i liten grad omfattet av offentlige planer og mangler grunnleggende strukturer for å nå ut til folk flest.

Kunstforeningene har hatt en viktig posisjon, og vært et godt redskap for å nå ut til publikum i mange tiår, men det er enda ikke lagt politisk vilje i å utvikle arenaen til den profesjonaliteten som kreves i dag.

Arrangørleddet på lokalt nivå er i stor grad basert på et utdøende frivillig arbeid, og uforutsigbart driftsgrunnlag er en svakhet hos de fleste aktører både regionalt og lokalt.

SKINN – Se Kunst i Nord-Norge foreslår derfor at det etableres et program for arenautvikling,  og at dette blir et offentlig ansvar. Det er svært viktig at de lokale kunstarenaene i Nord-Norge får faste offentlige driftstilskudd for fortsatt å kunne tilby profesjonell kunst til folk flest. Fordi forholdene i kommunene er svært ulike må utviklingen basere seg på lokale forutsetninger. Der kunstforeninger finnes vil en mulig modell være å profesjonalisere disse. Alternativet på steder uten kunstforening kan være at museene tar i mot mindre utstillinger og utvider kompetansen til også å omfatte det visuelle kunstfeltet.

I Nord-Norge ser vi det som helt nødvendig med en sterk  landsdelsdekkende institusjon med spisskompetanse på praktisk kunstformidling. Utstillingsproduksjon for turné og turnévirksomhet er dualistisk spisskompetanse, og på dette feltet har Nord-Norge gjennom SKINN allerede en institusjon med hele 35 års erfaring og kompetanse innen produksjon, turnévirksomhet og tilrettelagt formidling av kunstutstillinger i et stort nettverk.

 Styrking av arenaene gjennom driftsmidler og fortsatt satsing på tilrettelagt formidling av profesjonell kunst i Nord-Norge vil styrke både kunstnerens kår, og, ikke minst - gi publikum i Nord-Norge bedre, og flere opplevelser av kunst.

Wenche Stenvoll
styreleder i SKINN - Se Kunst i Nord-Norge

Wenche Stenvoll, styreleder SKINN

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS