"Mitt Landskap" i Bodø Kunstforening

Medlemskap i Se kunst i nord-norge 

Medlemmer i SE KUNST er kunstformidlingsledd/aktører som arbeider på ideelt og profesjonelt grunnlag. Godkjent medlemskap i SE KUNST skal følges av kontraktformular. 

Rådgivning og veiledning i forhold til kunstformidling                 
SE KUNST arbeider spesifikt med  informasjon om kunst og kunstformidling rettet mot medlemsnettverket. SE KUNST gir råd og veiledning, både i forhold til praktiske problemstillinger, drift, søknader  og annet arbeid innenfor kunstformidling.

Seminar / kurs
SE KUNST arbeider med kompetanseheving innenfor kunstformidlingsfeltet gjennom praktiske og teoretiske kurs og seminar: 
• Fagseminar med kunstfaglig tema arrangeres årlig i forbindelse med årsmøtet.
• Introduksjonskurs for kunstformidlere arrangeres tilknyttet SE KUNSTs utstillingsturneer.
• Arrangørkurs  i utstillingsteknikk og galleridrift.

SeKunstMagasin
SeKunstMagasin er et tidsskrift for kunst og kunstformidling i landsdelen, og gis ut 4 ganger i året. Det er et gratis abonnementsmagasin, hvor medlemmer kan profilere utstillinger og formidlingsaktivitet. Magasinet har et opplag på 1800 og blir distribuert i vårt nettverk av medlemmer; privatpersoner, kunst- og kulturinstitusjoner, offentlige instanser og politikere, sentralt og regionalt i hele Norge.

Tilbud om utstillingsturnéer
SE KUNST produserer utstillinger  for turné i et nettverk med stor variasjon i visningsforholdene.
Utstillingstilbudet varierer mellom små og store produksjoner med breddeperspektiv på sjanger og tematikk. Arrangører som er medlemmer mottar utstillinger kostnadsfritt, men har ansvaret for mottak/forsendelse og visning av utstillingen lokalt. Utstillingstilbudet varierer mellom 1- 3 utstillinger pr. år.

SE KUNST produserer egne utstillinger for turné.
SE KUNST  koordinerer produksjoner fra Nasjonalmuseet for design, arkitekttur og design i landsdelen.
SE KUNST  produserer samarbeidsprosjekter med andre utstillingsprodusenter.

Utstillingsturné inkluderer:
• Monteringsveiledning
• Forsikring
• Frakt
• Kurs for formidlere/ formidlingsopplegg
• Lærerveiledning
• Informasjonsmateriell
• Arrangørkurs
• Pressemelding / invitasjon

Tilbudene gjelder ett visningssted. Sammenslutninger (f.eks. museer) betaler medlemskap pr visningssted som mottar utstillinger fra SE KUNST .

Medlemskontingenten kr 1500,-  pr. år.

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS