Nordområdesatsning

Se Kunst i Nord-Norge har en tradisjon med engasjement i internasjonalt samarbeid. I Nordkalottsamarbeidet og Nordkalottutstillingen hadde vi samarbeid med Sverige og Finland. SKINN har turnert utstillinger til Island i 1992 og 1999, og til Danmark i 1999.

Internasjonalisering er en av retningene i SKINNs strategiplan 2009 – 2013. Den sammenfaller med regjeringens nordområdesatsning hvor SKINN er innlemmet, jfr. Kirke og Kulturdepartementets Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene, pkt. 1.4.1. ”legge forholdene bedre til rette for kunstnere og kunstformidling slik at landsdelen får vitale og profesjonelle fagmiljøer og institusjoner for visuell kunst på internasjonalt nivå.” og 3.2.14.  hvor SKINN er inkludert.

 Vi refererer også til Den Nordnorske Kulturavtalen og Strategi for visuell kunst, punkt 5. Internasjonalisering: ”Kunstscenen i Nord-Norge skal styrkes gjennom bevisst satsning på internasjonale kunstprosjekter…” og innsatsområde 2. ”Det bør etableres kompetansenettverk mellom institusjoner som har potensial for internasjonalt gjennomslag, som sammen kan skape gode strategier for langsiktig og målrettet arbeid for internasjonal profilering, kompetanseutvikling og samarbeid.”

 SKINN har iverksatt arbeid med å etablere nye nettverk i Nordområdene, definert til Russland, Finland, Sverige og Island. I 2012/2013 sendte vi ut utstillingen GIERDU, som turnerte i to år i nordområdene.

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS