Tilbake til utstillingsarkiv | Jane Balsgaard | Gabriella Göransson | Gjertrud Hals | Hilde Hauan Johnsen |

SKINN utstillingsturnè 1998-1999

Cellulose - Kunstneriske uttrykk i papir

 

Cellulose - kunstneriske uttrykk i papir -, var en utstilling som visste til råmaterialet og utgangspunktet for de kunstneriske uttrykkene og kunstverkenes karakter. Jane Balsgaard, Gabriella Göransson, Gjertrud Hals og Hilde Hauan Johnsen benyttet håndlaget papir av plantefiber og utnyttet de muligheter og spesielle egenskapene i papirmaterialet.

I vår hverdag bruker vi papir i omfattende mengder og vi har mer eller mindre glemt at det opprinnelig var en sjelden håndlaget vare. Utstillingen viste papir som kunstnerisk medium og satte fokus på de estetiske kvaliteter ved det håndlagede papirmaterialet.

Papir som selvstendig medium for kunstneriske uttrykk er relativt nytt i kunsthistorisk sammenheng. Det ble først tatt i bruk i vårt århundre, som en følge av utvikling av det abstrakte kunstuttrykk. I søken etter nye uttrykksformer og medier fikk papirmateriale stadig større betydning. Papir ble benyttet som et av flere materialer av futuristene, dadaistene og surrealistene. Først i slutten av 1950-årene oppsto papirkunst som egen kunstform i Europa, da tok kunstnerne i bruk papir som selvstendig medium. Det var i begynnelsen av 1980 årene kunstnere begynte å arbeide med håndlaget papir.

Papirmaterialets sammensetning kan gi et levende og elastisk stoff, som egner seg i særlig grad som kunstnerisk medium.Kvaliteten på papiret avhenger av fibrenes sammensetning, tilsetning av hjelpestoffer og den mekaniske prosessen fibermassen gjennomgår. Papir er en sammenfiltret flate som består av cellulosefibre. Disse finnes i alle planter, og alle kan brukes til fremstilling av papir. Papirmassen kan formes, støpes, sprøytes og tilsettes farger - alt etter ønskelig uttrykk. I materialets fleksibilitet ligger muligheter og utfordringer til den kreative fantasi.

Kunstnerne i denne utstillingen representerte ulike teknikker og fremgangsmåter og  forskjellig bruk av papir i relieff, skulptur, strukturer, flater og farger. Kunstverkene bar om ulike inspirasjonskilder og hadde unik spennvidde

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder i SKINN

 

 

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS