VISNINGSROM FOR FINKULTUR?

Mange forbinder kunst og utstillinger med uttrykket «finkultur». Jeg har selv flere ganger blitt konfrontert med utsagnet om hvorfor det brukes penger på finkultur, når det er innenfor andre kulturaktiviteter folk flest befinner seg i og interesserer seg for. 

Hvor kommer det ifra at det skal være noe spesielt fint over kunst? Fint, jålete, kostbart – noe uforståelig. Ryktene om kunst er mange, noen av dem med et snev av sannhet, andre er rett og slett feil. Hvorfor et slikt ufortjent rykte? Jeg tror det bunner i for liten eksponering av kunst, for lite kjennskap og egne opplevelser av kunst. Og det er her visningsrommene (ute og inne), kunstforeningene og kunstinstitusjonene kommer inn. 

Hvordan får vi kunsten ut til folket? Hvor stor sjanse har folk flest til å få kunstopplevelser? Hvordan bli nysgjerrig på kunst? Hvordan bli en deltager i kunstens verden? Da må det være mange nok som har glede av å jobbe innenfor kunstfeltet. Og gjennom dette arbeidet synliggjøre og inviterer flere til opplevelser av kunst. Enten det er som kunstner, som utstillingsprodusent, som visningssted eller som frivillig i en kunstforening. Skal vi få tatt knekken på ryktet om en finkultur som kun er for noen få, så trenger vi å styrke visningsrommene. Det være seg de små kunstforeningene eller de større profesjonelle institusjonene. 

Gjennom seminaret, Arenautvikling, i Bodø i november, fikk vi glitrende innlegg blant annet fra Akershus Kunstsenter og Bomuldsfabrikken i Arendal, som synliggjorde hvordan de som kunstinstitusjoner hadde klart å snu «ryktet» sitt til å bli mer inkluderende og åpnet for folk flest. Publikum lager ofte sine egne usynlige barrierer som kanskje ikke sitter så fast som vi er redd for. Gjennom målbevisst og iherdig arbeid, med stor kontaktflate mot alle som kan tenkes å være en god hjelper til å spre det gode ryktet om kunst – så går det an å lykkes! 

Seminaret i Bodø, med workshop, var til stor inspirasjon! Et særlig viktig poeng er å ha fokus på de mindre visnings-rommene og kunstforeningene, som helt klart trenger et løft – skal vi lykkes i våre mål om et levende og aktuelt kunstliv i Nord-Norge. 

Til slutt. I møte med saksordfører for den visuelle kunstmeldingen, Lene Vågslid i kulturkomiteen på Stortinget, ble det sett som svært positivt at de profesjonelle kunstaktørene i Nord-Norge allerede har samlet seg i et Kunstnett NordNorge, i tråd med et av «ønskene» i meldinga. Videre snakket vi om den felles uttalelsen fra nettverket til kunstmeldinga, og viktigheten av å ha en samlende stemme for å få større gjennomslagskraft i saker som omhandler kunstlivet i Nord-Norge. Ønsket om økt satsing på visningsarenaer og arenautvikling, økte produksjonsmidler til institusjonene og tilskudd til å drive kunstnettverket, ble også drøftet. 

Ønskedrømmene våre er mange. De matcher i stor grad visjonene til kunstmeldinga. Skal vi nå disse, må det felles innsats til fra mange hold, og vilje til prioritering av visuell kunst. Inntil vi har alle midlene på plass, får vi gjøre det beste ut av det vi har. Vi må jobbe videre sammen i nettverket og i egne lokaler. Om de nå er på 20 eller 200 kvadratmeter. Målsettingen om store kunstopplevelser er de samme.

Trine Noodt
Styreleder, Se Kunst i Nord-Norge

Trine Noodt styreleder i SKINN - Se Kunst i Nord-Norge

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS