mulighetens kunst

Kunstscenen i Nord-Norge er i endring med flere nye visningsarenaer under planlegging eller bygging. Det er oppmuntrende å se at ut av dristige visjoner realiseres konkret prosjekter i en tid der mye ser ut til å bevege seg i retning av å gå to planlagte skritt frem, og et uforutsett skritt tilbake.

Se Kunst i Nord Norge har over lang tid arbeidet med utvikling av egen turnevirksomhet, styrking av kompetanse og profesjonalitet gjennom et fokus på arenautvikling. Myndighetene leverer flotte meldinger, fylkene samler seg om strategiske planer og alle ser behovet for en styrking av kunstfeltet. Institusjoner som oss fanger opp alt dette og forvandler nedskrevne visjoner, kloke ord og strategier om til handling.  

Mange gode mål glitrer der fremme, og Se Kunst i Nord-Norge jobber for full styrke innenfor sine rammer for å komme frem til de ulike målsetningen. Mer visning av kunst, bedre formidling, økt kompetanse, større visningsrom, mer samarbeid, flere turneer og oppmerksomhet rundt nyskapende prosjekter og kunstkritikk. Vi ønsker å strekke oss litt lenger hver gang for å innfri forventningene som stilles til oss.

På samme måte som nasjonale myndigheter har forventninger til vår rolle som formidlere av visuell kunst til barn, unge og et øvrig engasjert kunstinteressert publikum i landsdelen, har også vi noen forventninger til myndighetene. Kunstfeltet har sin begrensning i de rammevilkår institusjonene og kunstaktørene får til å utvikle seg og arbeide innenfor. Og her må jeg si at jeg er skuffet over myndighetene – som ennå ikke har klart å gi visuell kunst det løftet vi alle har ventet på, spilt opp mot, og synliggjort gjennom hardt arbeid, styrket kompetanse, samarbeid og nettverksarbeid, innspill og ideer.

Vårt arbeid fortsette med å oppfylle de forventninger våre medlemmer i nettverket har til oss. Til å være i front i landsdelen med vårt turnéapparat og arenautvikling. Å være en aktiv innspiller mot myndighetene og andre offentlige instanser som er med på å sette rammevilkår for kunstlivet i Nord Norge.

Mulighetens kunst er å få realisert viktige potensialer, og få myndighetene til å gi oss rammer og verktøy til å få dette til.

 Alta 20. februar 2014

Trine Noodt
styreleder i Se Kunst i Nord-Norge


KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS