Last ned: Lærerveiledning | elevens ark | katalog | pressemelding

m² og tid - eller når solen treffer huset samtidig som det ringer på døren

SKINNs utstillingsproduksjon i 2007-2008 presenterer videokunst, tilrettelagt for turné til visningssteder i Nord-Norge. Utstillingen er satt sammen av fem videoverk av kunstnerne Liv Ragnhild Kjellman fra Norge, Michael Toke fra Canada, Laurent Montaron fra Frankrike, kunstnerduoen Graw Böckler fra Tyskland og Jacob Tækker fra Danmark. Hver kunstner er representert med hvert sitt verk som har fått tilhold i hver sin mobile modul.

I de senere år, etter hvert som videokunsten harmanifestert seg som egen sjanger, har den generelt sett fått økt fokus på kunstscenen. Det er et kunstmedium som krever teknisk utstyr og tilpasset forhold for visning. Det har medført en begrenset tilgang på denne formen for kunstuttrykk på mindre visningssteder i Nord-Norge.

Utfordringen med video som kunstform er å løfte det hele ut av en vanlig tv- og hjemmekino opplevelse. Den tidsbaserte kunstens sterke slektskap til tv og film har kanskje bidratt til at det fortsatt er litt ukjent som kunstmedium for mange publikummere. SKINN har ønsket å møte utfordringene på best mulig måte ved å engasjere kurator og kunstner Anne Szefer Karlsen, som bl.a. har kunstvideo som et av sine spesialfelt. Karlsen har utformet et helhetlig utstillingskonsept for SKINN.  Utstillingen m² og tid – når solen treffer huset samtidig som det ringer på døra er satt sammen av fem videoverk av kunstnerne Liv Ragnhild Kjellman fra Norge, Michael Toke fra Canada, Laurent Montaron fra Frankrike, kunstnerduoen Graw Böckler fra Tyskland og Jacob Tækker fra Danmark.

Hver kunstner er representert med hvert sitt verk som har fått tilhold i hver sin mobile modul. Samlet skaper modulene den arkitektoniske rammen for utstillingen, som forandrer seg i forhold til rommet utstillingen til enhver tid vises i. Alle videoene har lydspor som er viktige for opplevelsen av bildene, og derfor er det skapt en publikumssituasjon som avgrenser verkene fra hverandre.

Å bevege seg gjennom rommet mellom videomodulene gir publikum en opplevelse av kunsten i forhold til tid og rom.  Verkene i utstillingen har til felles at de bygger på fortellinger eller historier som tar utgangspunkt i små hverdagsligheter; minner, opplevelser, oppdagelser, refleksjoner. De er nært beslektet med visuelle former for fortellertradisjoner vi kjenner igjen fra media, men har noe uavklart og tvetydig ved seg.  

Til utstillingen er det bl.a. produsert en utstillingskatalog som utdyper tema for utstillingen og video som kunstsjanger. Ungdomsskoleklasser ønskes særlig velkommen til utstillingen. Lærere finner informasjon på SKINNs hjemmesider for denne målgruppen. 

Utstillingen er produsert og formidlet til visningssteder i landsdelen av: SKINN - Samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge.
Kunstnere:
Liv Ragnhild Kjellman (Norge), Michael Toke (Canada), Laurent Montaron (Frankrike), Graw Böckler (duo)(Tyskland), Jacob Tækker (Danmark).
Kurator:
Anne Szefer Karlsen

Vandreutstilling vises her:   Utstillingen er svært mobil og skal vises i store deler SKINNs nettverk i Nordland, Troms og Finnmark. Utstillingen besøker hvert sted i kort tid, så det gjelder å være oppmerksom på visningstiden. Nedenfor kan du se reiseruten for 2008.

Narvik kunstforening 

 5-13 januar

 Tromsø Kunstforening

 18-27 januar

 Harstad kunstforening

 9-17 februar

 Øksnes kommune

23 feb-2 mars 

 Lødingen kunstforening

8-16 mars

 Atelier Lofoten

29 mars-6 april 

 Sortland kunstforening

12-20 april 

 Andøy kunsforening

3-11 mai 

 Kunstforeningen ETS

24 mai-1 juni 

 Hadsel kunstforening

 7-15 juni

 Vestvågøy kommune

23-31 august 

 Bodø kunstforening

6-21 september 

 Fauske kunstforening

4-12 oktober 

 Saltdal kunstforening

18-26 oktober 

 Rana kunstforening

1-9 november 

 Alstadhaug kunstforening

15-23 november 

 Brønnøysund kommune

29 nov-7 desember 

 Mosjøen

12-21 desember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS