Om Spor av Strek |Kunstverkene |Grafitti | Pressemelding | Presseomtale | Lærerveiledning

Danuta Haremska

Kjell Varvin

Kajza Zetterquist

Tegneutrykk

Spor av Strek er en utstillingsproduksjon fra SKINN- samorganisasjonen for kunstformidling i nord-norge. Ideen til og planleggingen av prosjektet kom i gang høsten 2002. Utstillingsturneen åpner i Bodø Kunstforening under Nordland Musikkfestuke 31. juli av Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland. Turneen skal til 24 steder i Nordland, Troms og Finnmark i 2004-2005 og blir et tilbud til Den kulturelle skolesekken. Prosjektet har fått støtte fra Norsk Kulturråd , Den kulturelle skolesekken gjennom ABM-utvikling og de tre nordligste fylkene.
Så lenge mennesket har eksistert har tegningen eksistert som uttrykk for et behov for å sette spor etter seg. Hulemalerier og helleristninger frem til dagens graffitimalerier viser at mennesket trenger bildet som et språk for å uttrykke noe annet enn det som kan uttrykkes med ord. Tegneuttrykket betraktes av mange som direkte i form og raskest vei mellom tanken og bilde. I dag blir tegning også utført i mekaniske og digitale medier. Det er med andre ord langt mellom de første enkle strektegningene vi gjør som barn eller de første bevarte ytringene mennesket gjorde på stein til de mange nye uttrykk i dag.

I tillegg til arbeidene i selve utstillingen er graffitiutrykket med som et eget prosjekt i prosjektet. Dette er planlagt og gjennomføres på noen utvalgte steder. I Bodø blir det graffitiperformance i prosjekt PULS som inngår i Nordland Musikkfestukes Scene Ung program.

Kunstnerne
SKINNs kunstneriske råd har valgt ut følgende 14 kunstnere til å delta i utstillingen: Ingunn Bøhn, Bodil Eide, Lars Staffan Evjen, Sverre Wilhelm Malling, Siri Dokken, Kalle Grude, Danuta Haremska, Wenche Gulbrandsen, Roald Kyllingsstad, Stein Magnus Opedal, Øyvind Torseter, Bente Tønnessen, Kjell Varvin og Kajsa Zetterquist.

De utvalgte kunstnerne benytter ulike materialer og teknikker som blyant, fargeblyant, kull, pastell, lystegning, mekanisk tegning og digitalt medium. Spor av Strek skal vise et stort spenn i teknikker og utrykk.

Den kulturelle skolesekken
SKINN vil med Spor av Strek sette fokus på at tegningen eller skissen er grunnlag for alt billedspråk. Det er derfor avgjørende å få lære og utvikle sitt billedspråk på lik linje med andre grunnleggende fag i skolen.

I dag flommer samfunnet over av bilder i ulike medier. Desto viktigere er det at barn får tilgang til å lære tegning som språk. Barn skal lære å tegne ikke først og fremst for at de skal bli framtidige billedkunstnere, men for at de skal kunne bruke det som et språk å kommunisere med.

Formidlingsideen er å stimulere til økt tegneaktivitet og bidra til å utvikle kompetansen innenfor tegneområdet i skolen. Ved å utvikle sitt eget billedspråk kan man også bedre forstå andres. Tegning er grunnleggende fundament for kommunikasjon og er derfor like viktig å lære som å lese, skrive og regne.

SKINNs prosjekt Spor av Strek er et tilbud til skolene i Nordland Troms og Finnmark og er støttet av Den kulturelle skolesekken gjennom ABM-utvikling, Troms og Finnmark fylke og er et samarbeidsprosjekt med Den kulturelle skolesekken i Nordland fylke. I tillegg har utstillingsprosjektet fått tilskudd fra Norsk Kulturråd og Norske Kunstforeningers fraktstøttefond.


Øivind Torseter

Bodil Eide

Siri Dokken
 

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS