Utstillingsåpning i Harstad kunstforening med utstillingen "Den levende erfaring" - Margrethe Pettersen. Foto Øivind Arvola
Utstillingsåpning i Harstad kunstforening med utstillingen "Den levende erfaring" - Margrethe Pettersen. Foto Øivind Arvola
Utstillingsåpning i Harstad kunstforening med utstillingen "Den levende erfaring" - Margrethe Pettersen. Foto Øivind Arvola
Fra utstillingen "Vendinger" Workshop i Stormen bibliotek. Foto:Ane Øverås
Bodø Kunstforening, workshop fra utstillingen "Lyden av kunst" foto: Se Kunst i Nord-Norge
Workshop fra utstillingen "Lyden av kunst" Klagekoret
Spor av Strek 2004-2005 - Formidling
Spor av Strek 2004-2005 - Elevarbeid
Spor av Strek 2004-2005 - Tegneverksted
Spor av Strek 2004-2005 - Tegnemaskin
UTEN RAMME; NYE ROM 2010-2011 - Workshop med elever i Harstad høsten 2010
Bildet og Eventyret 1999-2000 - Samtale
The Camp 2001-2002  - formidling

Formidling i Se Kunst i Nord-Norge

Samtale og dialog er viktige nøkler i formidling av samtidskunst. Trening på å møte kunsten, sette ord på det en ser og opplever, er viktig for å kunne ta del i samtidskunsten, og for å senke terskelen til den visuelle kunstens verden for nye generasjoner. SKINNs formidlingsarbeid er tuftet på norsk kulturpolitikk om å nå ut til flest mulig med profesjonell kunst.

I dag stilles det store krav til profesjonalitet for å drive kunstformidling. For å svare mot  disse krav arrangerer Se Kunst i Nord-Norge seminar for formidlere i forkant av hver utstilling som turneres, samt utarbeider lærerveiledning til hver utstilling, forankret i de aktuelle læreplanene.

Se Kunst i Nord-Norge samarbeider med Den kulturelle skolesekken i alle de tre nordlige fylkene. Vi tilbyr dialogbasert formidling, eventuelt med workshop, tilrettelagt for barn og unge. SKINN har gjennom mange år bygget opp et eget nettverk av lokale og regionale formidlere, fortrinnsvis kunstnere. Formidlingen evalueres systematisk gjennom tilbakemeldinger fra lærere, formidlere og arrangører.


Skrevet med WIPS fra Seria.no