virksomhetsområdeR

I Nord-Norge er det en tradisjon for landsdelsdekkende kunstformidlingstilbud for å nå ut til det nordnorske publikum der de bor. Med bakgrunn i lang erfaring i produksjon av utstillinger for turné og turnering av disse, har Se Kunst i Nord-Norge etablert en spesialkompetanse som er en av hovedpilarene i virksomheten.

Se Kunst i Nord-Norges seks virksomhetsområder danner en helhet for ivareta praktisk kunstformidling i et geografisk nettverk. Se Kunst i Nord-Norge er en ressurs og fasilitator med tilbud i et nettverk sammensatt av frivillige og offentlige aktører som dekker hele den nord-norske landsdelen, gjennom følgende virksomhetsområder:

 
1. Utstillingsproduksjon og  turnévirksomhet
    • Egne utstillingsproduksjoner, samarbeidsutstillinger med andre produsenter og samarbeid for   
       koordinering og formidling av Nasjonalmuseets utstillinger.

2. Publikumsutvikling
    • Publikumsutvikling, tilrettelagt formidling for ulike publikumsgrupper, spesielt med fokus på barn og unge gjennom Den kulturelle skolesekken.

3. Kunnskap og kompetanse
    • Kompetanseutvikling i arrangørkunnskap, media, markedsføring og publikumsbygging
    • Kunstfaglige seminar
    • Formidlingsseminar

4. Kommunikasjon
    • SeKunstMagasin, 4 utgivelser pr. år. Omhandler kunst og kunstformidling i Nord-Norge
    • www.sekunst.no er Se Kunst i Nord-Norges hjemmeside og base for kommunikasjon
    • Presse
    • Representasjon

5. Nettverk
   • Lokale og regionale formidlingsaktører i landsdelen
   • Formidlingsaktører i Nord-Norge med landsdelsansvar
   • Nord-Norske kunstnerorganisasjoner
   • Nasjonalmuseet for kunst og andre aktuelle sentrale samarbeidspartnere
   • Nordområdene

6.  Kunst og kulturpolitkk
   • Jevnlige møter og direkte kontakt med sentrale og regionale myndigheter
   • Høringsinstans
   • Delta i offentlig debatt

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS