styre- og varamedlemmer
2019-2020


 

Finnmark:

 

 

Styreleder:

Trine Noodt
Myrveien 7
9511 Alta

Mobil.: 40 72 91 88
E-post: trine.noodt@gmail.com

Trine Noodt er utdannet billedkunstner og jobber som illustratør og har illustrert en hel rekke bøker. Hun er aktiv kulturpolitiker og har hatt flere politiske verv de siste 20 årene. Først som styremedlem og leder av NNBK, så verv som nestleder i Nordnorsk kunstnersenter.  Lokalpolitisk har hun vært leder for Alta og Finnmark Venstre, og er nå fast medlem i Landstyret for Venstre, fylkesstingsrepresentant i Finnmark Fylkesting, og gruppeleder for Venstre i Alta kommunestyre.

- Jeg vil jobbe for å styrke den visuell kunsten i NordNorge og gjøre Bodø Biennale til en av de viktige kunstfestivalene i Norge. 


Varamedlem:

 

Monica Milch Gebhardt
Tollbugata 14
9800 Vadsø

Mobil.: 97 15 39 29
E-post: monica.milch.gebhardt@gmail.com

Monica Milch Gebhardt er fotograf/samlingsrådgiver ved Varanger museum. Hun har utdanning i kunst – og kulturfag med en Master i fotografi fra Kent Institute of Art and Design. Hun har bred erfaring innenfor feltet fototeknikk, fotografering, fotobevaring og digitalisering. Hun jobber også som kunstfotograf med egne prosjekter, utstillinger og utsmykkingsoppdrag. Hun er styreleder for Vadsø Kunstforening hvor hun har vært prosjektleder og kurator/medkurator for flere produksjoner i samarbeid med Varangerfestivalen, Russland og Finland. 

 

 

 

 

Nordland:

   

Styremedlem:


Hanne Barvik
Aspdalen 6
8150 Ørnes

Tlf. 99701390
Epost: hanne.barvik@meloy.kommune.no

Hanne Barvik har en master i marketing management fra Norges Markedshøyskole. Etter endt utdanning jobbet hun noen år i Tromsø i nettavisen nord.no før hun i 2006 ble ansatt ved kulturkontoret i Meløy kommune. Her jobber hun bl.a. med den kulturelle skolesekken, musikk og aktivitetsfestivalen «Sommerdagan i Meløy», kunstutstillinger og kulturelle opplevelser for innbyggerne i Meløy. Siden 2012 har hun hatt ansvaret for prosjektering og administrasjon av prosjektet «Trafokunst» hvor i alt ni trafoer spredt rundt omkring i kommunen utsmykkes av ulike kunstnere.

 

Varamedlem:

 

 

 

 

Kåre Bjørn Kongsnes
Jennestad Handelssted
8416 Sortland

Tlf. 90011040
Epost: kongsnes@jennestad.no

Kåre-Bjørn Kongsnes har lang erfaring fra styrearbeid både innen næringsliv, offentlig forvaltning og innen kunst-/kultursektoren. Han har vært bl.a. hatt styreverv i Hamsun-Selskapet, Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap og Ordkalotten. 
Kongsnes har et bredt nettverk både når det gjelder utøvende kunstnere og mot kunst-/kulturorganisasjoner og myndigheter. Han har bred erfaring innenfor kunstformidling og er eier av Galleri Jennestad på Sortland.

Troms:

     

Styremedlem:

Lise Dahl
Balsfjordgt. 10
9007 Tromsø

Mobil: 91 57 33 62
E-post: lise@nnkm.no

Lise Dahl er utdannet kunsthistoriker med master fra Universitetet i Oslo, samt allmennlærerutdannet ved Lærerhøgskolen i Tromsø.
Hun har siden 2010 vært ansatt som kurator ved Nordnorsk Kunstmuseum med ansvar for museets landsdelsdekkende program og har som primæroppgave å produsere utstillinger for turnering i Nord-Norge. Dahl har tidligere vært ansatt som administrativ leder og deretter intendant i Tromsø Kunstforening.

   

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS