SE KUNST! - MEN HVOR?

SKINNBLAD NR 04-2011


Det er ikke vanskelig å forstå at gode musikkopplevelser trenger lokaler med god og riktig akustikk, ei heller at publikum skal sitte godt, og se godt for å oppleve scenekunst som dans og teater. For god opplevelse av film er det også komfortable amfier som gjelder.

Derfor har det ene prangende kulturhuset etter det andre blitt åpnet i nord de siste tiårene. I Hammerfest, Tromsø,  Alta, Finnsnes, Harstad, Svolvær, Mo.  Bodø har, men får snart et enda bedre.  For offentlige kroner.  

Slik er det ikke for visning av den visuelle kunsten, og problematikken har ikke endret seg de siste 30 år. Før Finnsnes kulturhus ble åpnet i 1995 ble et påtenkt og ønsket galleri og utstillingsarena skåret vekk fra tegningene. Bilder skulle man kunne beskue i inngangspartiet – foajeen. Noe også den lokale kunstforeningen prøvde en stund. Men siden kravene til sikkerhet ble skjerpet kunne ikke utstillingene fortsette med lokaler som sto åpne og uten vakthold. Utstillingsrom var også påtenkt for kulturhuset i Hammerfest, men er ved byggestart fjernet.

I Nord-Norge er det stor variasjon i visningsrom. Fra store lokaler med god veggplass, høyt under taket, og egen heis. Til de steder der store og tunge kasser hvor verdifull kunst må pakkes ut i det fri fordi det ikke er mulighet å få kunsten inn på annen måte. Og lokalene er lite egnet til å få noen god opplevelse av kunstverkene som vises fram.

Det har vært fokus på visuell kunst og viktigheten av denne i alle år. Men debatten har ikke resultert i oppgradering av visningssteder for kunst, den viktige arenaen hvor kunsten skal ha rom for  kommunisere med publikum. Det utgjør den store forskjellen i forhold til andre kunstformer som har fått sine arenaer i form av kulturhus og konsertsaler.

Vi kan se tegn på at våre politikere begynner å våkne. I Strategi for visuell kunst i Nord-Norge – vedtatt av de tre fylkestingene i juni i år – blir den generelle mangelen på gode visningssteder endelig slått fast.  Videre at «det er behov for gode lokaler som er attraktive for kunstnere å stille ut i, og for publikum å komme til.»  Dokumentet konkluderer med at kunstscenen i Nord-Norge må styrkes, noe som beskrives som et fylkeskommunalt, statlig og kommunalt ansvar.  «I samarbeid med kommunene må hvert fylke lage en oversikt over eksisterende visningsrom og kunstarenaer og utvikle en strategi i forhold til nyetablering og oppgradering av rom for visuell kunst», heter det.

SKINN - Se Kunst i Nord-Norge vil fortsette å gjøre det vi har gjort i 35 år - å produsere utstillinger for turné  i en langstrakt landsdel med en infrastruktur og kunstarena som til tider er svært utfordrende, både for kunsten selv, og for dem som formidler den. Men den nordnorske utstillingsarenaen trenger mere enn løfter – nå må satsingen vises i konkrete planer og handling! Slik at vi faktisk kan Se kunst i Nord-Norge.

Arild Moe
Styremedlem SKINN - Se Kunst i Nord-Norge

Arild Moe

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS