Lærerveiledning | artikkel |

Om utstillingen Objekter: tradisjon og fornyelse

Utstillingen Objekter: tradisjon og fornyelse rettet søkelyset på grensegangene
mellom kunst og kunsthåndverk. Samtidig satte den fokus på at objekter i nye
former og uttrykk inngår i en dialog med håndverktradisjonen. Den tidligere inndelingen mellom kunsthåndverkere og kunstnere er i ferd med å forsvinne. Kunsthåndverkerne har fjernet seg mer og mer fra bruksområdet, men går videre i å utforske og eksperimentere med objektet og det potensialet det representerer, formalt, konseptuelt og erkjennelsesmessig. Vi ser en fornyet interesse i måten materiale anvendes på for å få frem formale kvaliteter og kunstneriske uttrykk.

Kunstnerne i SKINNs utstillingsprosjekt presenterte arbeider i ulike materialer som porselen, metall, gips, steingodsleire, ulike tekstiler, plast, skinn, bein og tre. De anvender materialer på nye måter, eksperimenterer med tradisjonelle former kombinert med håndverksteknikker. Den tradisjonelle grensen mellom det funksjonelle og funksjonsløse blir utfordret. Alle har de på en eller annen måte referanse til tradisjonens håndverk. I ulik grad beveger kunstnerne seg i forholdet mellom kunsthåndverk og kunst. Det var også en intensjon at utstillingen gjennom de 11 utvalgte kunstnerne skulle representere en bredde. Kunstnerne med samisk tilknytning utfylte denne bredden til en større helhet. Utstillingen med materialbaserte objekter forente historie og samtid og skapte slik rom for abstrakte historier.

Kunstnere
Ni kunstnerne fra ulike kanter av landet var valgt ut av SKINNs kunstneriske råd. Følgende kunstnere: Anne Thomassen, Hanne Friis, Inger Anne Nyaas, Ingrid Larssen, Lars Sture, Lillian Erlandsen, Line Haukøy, Jørgen Moe, Anikken Sandvig. To kunstnere med samisk tilknytning var foreslått av samisk kunstnersenters kunstneriske råd. Følgende kunstnere: Per Isak Juuso bosatt i Sverige og Aslaug Juliussen bosatt i Karasjok.Førstnevnte er av samisk opprinnelse, mens Juliussen har vært bosatt i Karasjok store deler av sitt voksne liv og har familie med samisk opprinnelse.

Objekter: tradisjon og fornyelse var tilbud til Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2005-2006

Utstillingen åpnet i Alstadhaug Kunstforening i Sandnessjøen og besøkte totalt 14 steder i Nordland, Troms og Finnmark. Lokale arrangører var kunstforeninger.

Høst 2005

01 Alstahaug Kunstforening
02 Mosjøen Kunstforening
03 Rana Kunstforening
04 Narvik Kunstforening
05 Kunstforeninga ETS
06 Vestvågøy Kunstforening
Vår 2006
07 Vestvågøy Kunstforening
08 Atelier Lofoten
09 Sortland Kunstforening
10 Bodø Kunstforening
11 Tromsø Kunstforening
12 Harstad Kunstforening
13 Alta Kunstforening
14 Hammerfest Kunstforening
15 Vadsø Kunstforening

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS