Se kunst i nord-norge

landsdelens nettverksbaserte kunstformidlingsinstitusjon

Visjon: ”Se Kunst i Nord-Norge skal formidle god samtidskunst til folk i Nord‐Norge for å skape refleksjon og opplevelse, og økt livskvalitet”.

Se Kunst i Nord-Norge er tuftet på norsk kulturpolitikk om å nå ut til flest mulig av befolkningen og
er organisert som en frivillig medlemsorganisasjon hvor årsmøtet er det høyeste organ.

Se Kunst i Nord-Norge er en sentral formidlingsaktør i Nord-Norge med base i Bodø.
Vi legger til rette for at kunsten skal nå ut til hele befolkningen, både i og utenfor de større byene.

Se Kunst i Nord-Norges nettverk for visning av utstillinger er representert gjennom medlemsnettverket
og er sammensatt av frivillige kunstforeninger og offentlige instanser. 
Se Kunst i Nord-Norges arrangørnettverk omfatter 41 kommuner med totalt 51 visningssteder.

Se Kunst i Nord-Norges formål er å organisere og fremme kunstformidling i landsdelen
og ivaretar formålet gjennom følgende virksomhetsområder:

1. Utstillingsproduksjon og turné
2. Formidling
3. Kunnskap og kompetanse
4. Kommunikasjon
5. Nettverk  
6. Kunst og kulturpolitikk

Se Kunst i Nord-Norge inngår i KunstNett Nord-Norge og har lang tradisjon for å samarbeide med fagmiljøet
og andre aktører med ansvar for hele landsdelen.

Se Kunst i Nord-Norge er samarbeidspartner med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
for koordinering og formidling av deres utstillingsproduksjoner i Nord-Norge.  

Se Kunst i Nord-Norges drift er basert på tilskudd fra Kulturrådet og Nordland fylkeskommune.

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS