KATEGORIER

1A 

Styringsform: selvstendig stiftelse, eller kunstnerstyrt organisasjon

Kunstfaglig personale

Disponerer egne lokaler av musealsk standard*.

Kontinuerlig utstillingsaktivitet med faste og temporære utstillinger.

 

 

1B 

Styringsform: Frivillig styre

Ansatt intendant/ kunstfaglig personale

Disponerer egne/faste lokaler av høy kvalitet.**

Kontinuerlig utstilingsaktivitet, med faste og temporære utstillinger.

 

 

2

Styringsform: Frivillig styre

Disponerer faste/midlertidige lokaler av god kvalitet.***

Regelmessig utstillingsaktivitet, 4-7 utstillinger i året.

 

 

3

Styringsform: Frivillig styre

Disponerer ikke faste lokaler –eller har lokaler som ikke i særlig grad er tilpasset utstillingsaktivitet.

Lav utstillingsaktivitet 1-3 utstillinger i året.

 

Kvalitetskrav til lokalet

1A 

*Musealske kvalitetskrav

 

System for å holde rett temperatur og klima (luftfuktighet) tilrettelagt hver utstilling

 

Rene sammenhengende veggflater, himlinger og gulv

 

Brannalarm og innbruddsalarm koblet direkte opp til sentral

 

Vakthold inngang/utgang, evt. vakt i alle rom og fotomontering avhengig av utstillingskrav.

 

Generell kontroll med oppførsel

 

Ikke vannledninger, sentralvarme i rom eller panelovner under bildene

 

Belysning for musealsk bruk; lite varme, UV blending

 

Minimum 3.70m takhøyde for å oppnå gode lysforhold.

 

Mulighet for å blende vekk all dagslys.

 

God tilgang inn til lokalet, dører og heis må ha bredde på en euro-palle 90cm.

 

 

1B 

**Høy kvalitetskrav

 

Rene sammenhengende veggflater, himlinger, gulv

 

Brannalarm og innbruddsalarm koblet direkte til sentralen.

 

Vakthold ved inngang/utgang

 

Generell kontroll på oppførsel

 

Mulighet for å blende all dagslys.

 

Takhøyde minimum 2.70m

 

God tilgang inn til lokalet

 


2

***God Kvalitetskrav

 

Rene sammenhengende veggflater

 

Vakthold ved inngang/utgang

 

Mulighet for å blende vekk all dagslys

 

Brannalarm

 

God tilgang inn til lokalet, minst vanlig dørbredde på inngang.

 

Lagerplass til å oppbevare transportkasser.

 

 

3

Beskrivelse av andre type lokaler:

 

Rom som ikke er avsatt til utstilling, men kan tilpasses ved enkle grep f.eks. foajé, skole, forsamlingshus, rådhus, kulturhus osv.

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS